Skinfloren

"S°ndags-kafe" i Hordnesskogen. Salg av bl.a. kaffi, vafler og saft.
Adkomst er skiltet fra avkj°rsel ved Hordnesvegen 155.